HUURPERIODE: De huurperiode gaat uiterlijk 17.00 uur in op de dag van aankomst en eindigt op de dag van vertrek om 8.30 uur in de morgen. De tijd tussen inleveren en weer uitgeven van de schepen heeft de verhuurder nodig voor onderhoud en de eindschoonmaak. In verband met lokale regelgeving c.q. te maken bootpapieren kunt u in de meeste gevallen pas de dag na aankomst uitvaren. De laatste vaardag, de dag voor vertrek, dient u uiterlijk vóór 17.00 uur op de basis terug te zijn. In geval van overschrijding van de huurperiode kan de verhuurder hiervoor extra kosten in rekening brengen.

AANSPRAKELIJKHEID: Sioni bemiddelt tussen huurder en verhuurder. De verhuurde jachten zijn geen eigendom van Sioni. Sioni aanvaardt geen aansprakelijkheid die redelijker wijze voortvloeit uit verschillen in opgegeven bouwjaar, afmetingen en uitrusting. In de huurperiode bent u, de huurder, verantwoordelijk voor het schip en de inventaris. Bij beëindiging van de huurperiode zal de huurder het jacht aan de verhuurder overdragen in dezelfde staat als waarin het is ontvangen. Eventuele schade of vermissingen bent u verplicht te melden. Sioni aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, letsel of beschadiging ontstaan tijdens de reis- en charterperiode.

U ontvangt bij de overdracht een inventarislijst die u goed dient na te lopen. Breng de verhuurder vóór afvaart op de hoogte van de door u geconstateerde vermissingen of onvolkomenheden. De verhuurder zal het schip na inlevering controleren en soms inspecteert een duiker het onderwater schip op schades en mogelijke technische mankementen. Indien schade en/of verlies wordt geconstateerd dat niet is vermeld, dan valt ook deze schade en/of dit verlies onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Dat geldt ook voor schade die door derden is ontstaan. Schade en/of verlies wordt verrekend met de borgsom. Houdt er ook rekening mee dat wanneer u zich buiten de thuishaven bevindt, reparatie en toelevering van onderdelen enige tijd in beslag kunnen nemen. Indien er een ernstig mankement optreedt aan het gehuurde schip is er geen restitutie mogelijk indien dit mankement binnen 36 uur na melding is verholpen. Indien wegens overmacht c.q. technische problemen het gehuurde schip niet (meer) beschikbaar is, behoudt de verhuurder het recht om een alternatief aan te bieden.

De flottieljeleiding geeft alleen informatie over het vaargebied. De gegeven informatie van de flottieljeleiding ontslaan de schipper nooit van zijn eigen verantwoordelijkheid.

De schipper dient de gehele bemanning goede voorlichting te geven over de mogelijke gevaren aan boord zoals bediening van het anker, draaiende motor, verwisselen van gasflessen etc. 

Het zeiljacht mag uitsluitend gebruikt worden in het gebied dat de verhuurder toestaat. Wedstrijdvaren is niet toegestaan, evenals varen in het donker, uitvaren bij windkracht 6 of meer of uitvaren wanneer een belangrijk onderdeel van de boot niet (meer) aanwezig of werkzaam is (bijv. te weinig brandstof, mankement aan motor of navigatie apparatuur).

Indien u uit eigen keuze of door overmacht het zeiljacht niet terugbrengt naar de thuishaven dan worden de gemaakte kosten voor het terugbrengen naar alle redelijkheid in rekening gebracht.

Als door weersomstandigheden één of meer dagen niet gevaren kan worden, of onkosten gemaakt worden dan is dit voor uw eigen risico. Flottielje routes kunnen door weersomstandigheden of drukte in de havens gewijzigd worden door de flottieljeleiding. 

BORGSOM/EIGEN RISICO: Bij overdracht van het schip bent u aan verhuurder een waarborgsom verschuldigd. De hoogte van de borgsom is tevens uw EIGEN RISICO in geval van schade en geldt per gebeurtenis. Als de schade hoger blijkt te zijn, dan dekt de verzekering van de verhuurder het restant bedrag. De aangeboden jachten zijn all risk verzekerd. Na inlevering van het jacht bij de verhuurder zal de borgsom, eventueel na aftrek van schade aan het jacht en/of de inventaris, aan u worden terugbetaald.

CHARTERCONTRACT: Verhuurbedrijven in Griekenland werken volgens een wettelijk model chartercontract. Hierin zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder vastgelegd. Een voorbeeld van standaard chartercontract voorwaarden (UK)

ERVARING EN BENODIGDE PAPIEREN: De schipper dient over voldoende (technische) ervaring te beschikken om de veiligheid van de gehele bemanning te waarborgen. Wanneer ter plaatse wordt bevonden dat u niet over voldoende zeilervaring beschikt, heeft de verhuurder het recht een schipper mee te sturen voor één of meerdere dagen en/of de overeenkomst te ontbinden. 

Wanneer u een boot huurt is volgens de Griekse wetgeving een ICC verplicht. Het gaat om vaarbewijs 1 of vaarbewijs 2 dat alleen bij het CBR kan worden behaald (voorheen VAMEX). Het gaat om theorie-examens (geen praktijk).

Bij de overdracht van het schip wordt u ten behoeve van de formele bootpapieren gevraagd om het vaarbewijs te tonen en het chartercontract en een verklaring van de schipper en de co-schipper te ondertekenen. Daarbij controleert u de crewlist (lijst met de opgegeven bemanningsleden). Het is niet toegestaan om te varen met een persoon die niet op de crewlist voorkomt. De formele bootpapieren ontvangt u na goedkeuring van de havenpolitie. Bewaar deze altijd in de kaartentafel.