SGRSioni is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Sioni staat ingeschreven op SGR-nummer : 3380
Meer informatie : www.SGR.nl
 
De voorwaarden van de SGR-garantieregeling zijn na te lezen op de website van SGR (www.sgr.nl/garantieregeling) en gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.