Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Sioni van toepassing. Deze voorwaarden zijn op dezeĀ website te downloaden

Copyright

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, gereproduceerd, opgeslagen in een database en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sioni.

Aansprakelijkheid

Sioni besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens op deze website. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. Sioni is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Sioni behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker de informatie op de website te wijzigen. Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van derden. Sioni aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van (de inhoud van) deze websites.

Privacy policy

De informatie die u aan Sioni geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Alle gegevens die door Sioni worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw geboekte vakantie.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de Sioni nieuwsbrief, informeren wij u een paar keer per jaar over de ontwikkelingen en speciale aanbiedingen van Sioni. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Voor meer informatie, lees de privacy verklaring van Sioni >>